Verminder stress door middel van re-integratie in het tweede spoor

Stress komt onder werknemers veel vaker voor dan men denkt. Dit hoeft niet altijd slecht te zijn. Soms is er sprake van een lastige en drukke periode waarin alle werknemers onder druk staan om te presteren. Maar het kan ook voorkomen dat de stress aanhoudt en de werkprestaties gaat beïnvloeden. 

Stress kenmerkt zich doorgaans door drukte en een aanhoudende drang om te presteren. Er zijn ook minder bekende symptomen van stress waar werknemers ernstig onder kunnen lijden. Hieronder vallen psychische en lichamelijke klachten en zelfs ziekte. Langdurige stress kan leiden tot een burn-out, vaak van psychische aard. 

Na een tijd ziek te zijn geweest gaat de werknemer vaak met verzuim. Dit is een periode waarin de werknemer voor een langere tijd niet op het werk verschijnt en als reden hiervoor ziekte opgeeft. Een verzuimende werknemer kan zomaar maandenlang wegblijven, wat weer zorgt voor stress op de werkvloer, zowel voor andere werknemers als voor werkgevers. Om verdere stress voor alle partijen te voorkomen, is re-integratie in het tweede spoor een verstandige vervolgstap. 

Spoor 1 en spoor 2 re-integratie: het verschil

Re-integreren is het terugkeren van een verzuimende werknemer op de werkvloer. Het is de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan tijdens verzuim. Re-integratie kan op twee manieren ingezet worden, namelijk in spoor 1 en spoor 2. Doorgaans wordt spoor 1 als eerste ingezet bij verzuim. Deze vorm richt zich op de terugkeer van een werknemer binnen het bedrijf waar hij of zij al werkzaam was, vaak binnen dezelfde functie. 

Een overmaat aan stress kan echter tot gezondheidsklachten leiden die veel impact hebben op de werknemer. Van alle redenen voor verzuim, staan psychische klachten op nummer één. Werknemers zijn, door verzuim, gemiddeld 9 maanden weg van werk. In eerste instantie kan er dan spoor 1 re-integratie worden ingezet om de werknemer weer terug in de oorspronkelijke functie te laten keren. Spoor 2 re-integratie wordt ingezet wanneer dit niet meer mogelijk is. Oorzaken hiervoor kunnen zijn dat de werknemer zodanig lijdt onder stress en werkdruk dat terugkeren binnen hetzelfde bedrijf en dezelfde functie geen optie meer is. 

De stappen richting een succesvolle re-integratie

Werkgevers zijn dus verplicht om de werknemer terug de werkvloer op te helpen. Om dit proces te versoepelen, wordt er vaak een bedrijfsarts ingezet om de werknemer op weg te helpen. Er zijn een aantal stappen die genomen worden die leiden tot een succesvolle re-integratie, of dit nou binnen hetzelfde bedrijf is of in een ander werkgebied. 

Allereerst gaat de bedrijfsarts in gesprek met de werknemer om in kaart te brengen welke problemen en klachten hij of zij ervaart. Daarnaast wordt vastgesteld welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd kunnen worden. Bij spoor 1 re-integratie kunnen vervolgens werkzaamheden van de oorspronkelijke functie aangepast worden om te voldoen aan de vaardigheden van de werknemer. Bij re-integratie in het tweede spoor is de volgende stap om te kijken naar andere mogelijkheden en functies. 

Naar aanleiding van het gesprek met een coach, wordt een persoonlijk profiel opgesteld. In dit profiel worden ook de ambities en talenten van de werknemer vermeld, die achterhaald kunnen worden door middel van onderzoeken en persoonlijkheidstesten. 

De laatste stap is het actief zoeken van nieuw werk op de arbeidsmarkt. De coach kan hierbij assisteren door te helpen met het opstellen van een CV en het zoeken van vacatures. Trainingen die zich richten op het voeren van een sollicitatiegesprek kunnen hierbij ook ondersteuning bieden. 

Door het traject van re-integratie in het tweede spoor als werkgever met de werknemer te doorlopen, wordt de stress die beide partijen ondervindt verminderd. De werknemer kan terugkeren op de werkvloer, in een nieuwe omgeving met een andere functie die weinig tot geen stress oplevert en de werkgever hoeft zich geen zorgen meer te maken over het moeten invullen van een lege functie.

Leave a Comment