Wat geef je uit voor een gehoorapparaat met de nieuwste functies?

Gehoorapparaten zijn hoofdzakelijk geschikt om het gehoor en de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren bij mensen met gehoorverlies. Gehoorschade kan ontstaan door ziekte, veroudering of verwonding door lawaai of bepaalde medicijnen. 

Wanneer je denkt last te hebben van gehoorverlies en baat zou kunnen hebben bij een hoortoestel, raadpleeg dan je arts. Deze kan je doorverwijzen naar een audioloog. Een audioloog is een audicien die gehoorverlies vaststelt en meet en een gehoortest zal uitvoeren om de soort en de mate van het gehoorverlies te beoordelen.

Welke vragen moet ik stellen voordat ik een hoortoestel koop?

Voordat je een hoortoestel koopt, is het goed om een gehoortest te doen en de resultaten af te wachten. De resultaten bepalen welk hoortoestel je nodig hebt en of je überhaupt wel een hoortoestel nodig hebt. 

Overleg de gehoortestresultaten met de audioloog of een gehoorexpert en houd rekening met de volgende aspecten:

  • Welke functies van het gehoorapparaat heb ik per se nodig?
  • Wat zijn de totale kosten van het hoortoestel? Wegen de voordelen van nieuwere technologieën op tegen de hogere kosten?
  • Is er een proefperiode om de hoortoestellen uit te proberen?
  • Hoe lang is de garantie? Kan deze garantie verlengd worden? Dekt de garantie toekomstig onderhoud en reparaties?
  • Kan de audioloog aanpassingen doen en zorgen voor onderhoud en kleine reparaties? 

Klik voor meer informatie over gehoortesten op de volgende link: resultaten gehoortest.

Worden hoortoestellen vergoed door de verzekeraar?

Hoortoestellen worden over het algemeen niet door ziektekostenverzekeraars vergoed, hoewel sommige exemplaren dat wel worden. Sommige particuliere verzekeringen dekken een deel van of alle kosten van hoortoestellen – controleer je polis om er zeker van te zijn. Wat een hoortoestel kost ligt aan verschillende functies, de technologie van het hoortoestel en bepaalde luxe die je wel of niet nodig hebt. De kosten van hoortoestellen lopen sterk uiteen: van € 250,- tot meer dan een paar duizend euro per stuk. Professionele vergoedingen, afstandsbedieningen, hoortoestelaccessoires en andere hoortoestelopties kunnen extra kosten. 

De drie meest populaire gehoorapparaten

Achter-het-oor-hoortoestellen zijn waarschijnlijk de meest bekende. Deze gehoorapparaten bestaan uit een harde plastic behuizing die achter het oor gedragen wordt en verbonden is met een plastic oorstukje dat in het buitenoor past. Deze hoortoestellen worden door mensen van alle leeftijden gebruikt voor licht tot zeer ernstig gehoorverlies.

Ook bekend zijn de in-het-oor-hoortoestellen. Deze passen volledig in het buitenoor en worden gebruikt voor licht tot ernstig gehoorverlies. De behuizing waarin de elektronische componenten zitten, is van hard plastic. Deze toestellen kunnen beschikken over extra functies, zoals een luisterspoel. Een luisterspoel is een kleine magnetische spoel die de gebruiker in staat stelt geluid te ontvangen via de schakelingen van het hoortoestel, in plaats van via de microfoon. Dit zorgt ervoor dat telefonisch communiceren een stuk eenvoudiger wordt.

Als derde bekende optie is er het kanaalhoortoestel. Dit hoortoestel is zo gemaakt dat het past bij de grootte en vorm van iemands gehoorgang. Een volledig kanaalhoortoestel zit als het ware verborgen in de gehoorgang. Beide soorten worden gebruikt voor licht tot matig ernstig gehoorverlies.

Deze hoorapparaten worden meestal niet aanbevolen voor jonge kinderen of mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies, omdat ze door hun beperkte afmetingen minder krachtig en minder luid zijn.

Leave a Comment