Voorkom langdurig verzuim en zoek naar veerkracht van uw medewerkers met een arbodienst

Het is mogelijk voor veel bedrijven een herkenbaar geval: een medewerker van het bedrijf wordt langdurig ziek. Voor zowel de werkgever als werknemer is dit een zeer onhandige situatie. Op dat moment krijgt u ook met langdurig verzuim te maken. Maar hoe krijgt u daar weer grip op? En met wat voor zaken dient u op dat moment rekening te houden? Daar heeft u een arbodienst voor. Deze is niet enkel gespecialiseerd in het terugdringen van verzuim. De arbodienst richt zich bovendien op de preventie daarvan. Een goede manier in dat geval is om te kijken naar de mens en niet naar de aandoening.

De mens is het belangrijkste

De innerlijke drive van vrijwel ieder mens is aan het behalen van persoonlijke doelen gelinkt. Één van die doelen is gelukkig zijn. Want als u gelukkig bent, ontstaat er uiteraard ook een bepaalde productiviteit op het werk. Echter, als u die productiviteit of drive op een gegeven moment kwijt raakt, dan heeft dat zijn redenen. Vaak zelfs veel meer redenen dan dat u in eerste instantie zult bedenken. Een bedrijfsarts van de arbodienst kan helpen om deze redenen te formuleren. Dat wordt gedaan door het voeren van gesprekken en effectieve coaching.

Op die manier probeert de bedrijfsarts te bewerkstelligen dat de werknemer weer op de juiste manier weet om te springen met de uitdagingen van het leven. Dan gaat het niet alleen om de mentale, maar ook om de fysieke, spirituele en sociale levensuitdaging. De arbodienst is voornemens om veerkracht altijd als speerpunt te gebruiken bij verzuimpreventie.

Werknemer langdurig gelukkig op één plek

Duurzame inzetbaarheid is dan ook iets dat hoog in het vaandel staat bij de arbodienst. Anders gezegd; er wordt altijd gekeken naar de beste manier om een werknemer langdurig aan het werk te krijgen. Dit kan natuurlijk het best gebeuren op een plek waar de werknemer gelukkig is of kan worden. Zowel voor de werkgever als werknemer zou dit het beste scenario zijn, want een personeelslid is stukken productiever wanneer diegene met plezier naar het werk gaat. In dat geval is de kans op een eventuele terugval ook veel kleiner.

De bedrijfsarts: een belangrijke pion in het proces

Zoals je misschien al hebt gelezen, heeft de bedrijfsarts een belangrijke rol binnen de arbodienst. De bedrijfsarts heeft meerdere taken om ervoor te zorgen dat de werknemer uiteindelijk weer zelf de regie in handen heeft. Je kunt stellen dat de bedrijfsarts coach, adviseur, maar ook medisch expert is. In al die rollen kan de bedrijfsarts de werknemer advies geven, zowel gevraagd als ongevraagd. De bedrijfsarts kijkt dan ook naar de mens; waar heeft hij of zij behoefte aan, waar loopt diegene tegen aan en wat zijn de persoonlijke doelen van hem of haar?

Adviseur Arbeid en Gezondheid

Naast een bedrijfsarts is er ook een Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG). Deze persoon kan onafhankelijk, deskundig advies geven over verzuimbegeleiding, preventie en re-integratie. De AAG gaat daarnaast waar nodig in gesprek met de werknemer om ervoor te zorgen dat diegene de juiste begeleiding krijgt. Uiteindelijk gaat het allemaal maar om één ding: veerkracht bij de werknemer terugbrengen en behouden. Ook de casemanager kan daarbij helpen. Deze managet alle verzuimprocessen en ontlast daarmee de werkgever.

Meer grip krijgen op verzuim? Schakel een arbodienst in

Zit u in een situatie waarbij je de hulp van een arbodienst wel kan gebruiken? En streeft u naar duurzame inzetbaarheid en veerkracht van de medewerkers? Dan is Rienks Arbodienst wellicht de oplossing voor u. Dit is een geregistreerde arbodienst die u gedegen advies, professionele ondersteuning en coaching kan bieden. 

Leave a Comment